måndag 28 april 2008

Skillnader på miljörörelse och miljörörelse

Svenska Naturskyddsföreningen har fått en hel del kritik under den senaste tiden för att vara alltför politiskt ensidig. Vid många tillfällen agerar SNF på ett påtagligt näringslivsfientligt sätt och det kanske är deras syn på vad som är det bästa för miljön.

Det är dock långt ifrån min syn. Tvärtom är företagen och företagandet nyckeln till att kunna lösa miljöproblem vilka de än må vara, om man samtidigt vill att vi människor ska leva bra och få det bättre.

WWF däremot verkar ha en helt annan inställning till näringslivet och företagens miljöarbete.

Via framtidsdialogen.se och Per Ankersjö hittar jag en webbplats som WWF står bakom som lyfter fram verklighetens klimathjältar! Ett antal duktiga och hårt arbetande svenska företag som i sin affär gör ett fantastiskt klimatarbete.

Hatten av för WWF! :-)

Inga kommentarer: