lördag 26 april 2008

Innovativa miljöföretag gör jobbet

Det finns så många exempel på marknadsekonomins och företagandets kraft när det gäller att hitta lösningar på miljöproblemen. Energieffektiviseringar sker ständigt och det är enskilda privata företag som i all väsentlighet ser till att det händer.

Opcon Energy Systems har utvecklat en teknik som de kallar "Powerbox". Tekniken bygger på en annan svensk innovation, en hypereffektiv turbin från Svenska Rotor Maskiner som ingår i koncernen.

Det handlar om att tillvara tall spillvärme var helst den produceras. Aggregaten är relativt små och smidiga och kan installeras på fartyg, i industrier och naturligtvis i anslutning till kraftvärmeverk.

En Powerbox kan leverera elektricitet motsvarande det största vindkraftverk som finns i drift idag och det räcker till att försörja ca 300 villor. Och det är energi som annars bara hade försvunnit ut ur en skorsten.

Företagande och miljö hör obönhörligen ihop. Något för alla partier att ha med sig när man tänker fram morgondagens miljöpolitik.

Hatten av för Opcon och det känns onödigt att önska dem lycka till. Deras teknik är efterlängtad och välkommen över hela världen!

Inga kommentarer: