söndag 17 augusti 2008

Syntetiskt bränsle - en viktig länk till framtiden

Syntetiskt bränsle kanske är en viktig länk för att möjliggöra en omställning från oljan.

Den gigantiska fördelen är att det kan användas omedelbart.

Syntetiskt bränsle framställs av gas. Genom en process som några svenska företag förfinat görs gasen om till ett flytande bränsle som går mycket bra att köra i helt vanliga dieselmotorer.

Inga modifieringar behövs.

Vätgas och bränsleceller i all ära, men med syntetbränsle är det bara att börja tanka. Idag.

Miljövinsterna är enorma.

Partikelnivåerna i avgaserna från syntetiskt bränsle är knappt mätbara och allergi- och cancerframkallande ämnen är så gott som helt borta.

När det gäller växthusgaser kanske många reagerar på att det ofta är fossilgas som används som råvara, men det är ändå mycket bättre än att använda råolja! En livscykelanalys enligt ISO 14040 ger vid handen att koldioxidutsläppen blir upp till 50% mindre än om man kör med vanlig diesel.

Det är en bra början!


Läs också bloggen Miljödebatt om detta...

fredag 2 maj 2008

Miljövänliga fordon och Rocket Science

De flesta känner väl till X-prize? Ett pris på hundra miljoner dollar till den första som civilt kunde ta fram en farkost (bemannad) till 100 km höjd och göra det igen inom två veckor.

Space Ship One vann den gången och visade NASA och alla andra vad den enskilda människans skaparkraft kan åstadkomma, till en bråkdel av kostnaden för ett statligt projekt.

Nu finns ett X-Prize för att ta fram alternativ till petrolium som drivmedel till bilar.

Fantastiskt! :-)

måndag 28 april 2008

Skillnader på miljörörelse och miljörörelse

Svenska Naturskyddsföreningen har fått en hel del kritik under den senaste tiden för att vara alltför politiskt ensidig. Vid många tillfällen agerar SNF på ett påtagligt näringslivsfientligt sätt och det kanske är deras syn på vad som är det bästa för miljön.

Det är dock långt ifrån min syn. Tvärtom är företagen och företagandet nyckeln till att kunna lösa miljöproblem vilka de än må vara, om man samtidigt vill att vi människor ska leva bra och få det bättre.

WWF däremot verkar ha en helt annan inställning till näringslivet och företagens miljöarbete.

Via framtidsdialogen.se och Per Ankersjö hittar jag en webbplats som WWF står bakom som lyfter fram verklighetens klimathjältar! Ett antal duktiga och hårt arbetande svenska företag som i sin affär gör ett fantastiskt klimatarbete.

Hatten av för WWF! :-)

lördag 26 april 2008

Innovativa miljöföretag gör jobbet

Det finns så många exempel på marknadsekonomins och företagandets kraft när det gäller att hitta lösningar på miljöproblemen. Energieffektiviseringar sker ständigt och det är enskilda privata företag som i all väsentlighet ser till att det händer.

Opcon Energy Systems har utvecklat en teknik som de kallar "Powerbox". Tekniken bygger på en annan svensk innovation, en hypereffektiv turbin från Svenska Rotor Maskiner som ingår i koncernen.

Det handlar om att tillvara tall spillvärme var helst den produceras. Aggregaten är relativt små och smidiga och kan installeras på fartyg, i industrier och naturligtvis i anslutning till kraftvärmeverk.

En Powerbox kan leverera elektricitet motsvarande det största vindkraftverk som finns i drift idag och det räcker till att försörja ca 300 villor. Och det är energi som annars bara hade försvunnit ut ur en skorsten.

Företagande och miljö hör obönhörligen ihop. Något för alla partier att ha med sig när man tänker fram morgondagens miljöpolitik.

Hatten av för Opcon och det känns onödigt att önska dem lycka till. Deras teknik är efterlängtad och välkommen över hela världen!

fredag 25 april 2008

Livebloggande om miljö på framtidsdialogen.se

Just nu pågår livebloggande från två seminarier som Centerpartiet anordnar i anslutning till dagens förtroenderåd och lanseringen av det nya projektet Framtidsdialogen.

Annie Johansson leder öppenhetsgruppen och bloggar från det seminariet, men vad som kanske är mer relevant för just denna blogg är väl att även Claes Västerteg bloggar från miljöseminariet!

Kul att kunna vara med lite grand så här från distans.

:-)

(skriver också om det på gamla vanliga pl&c-bloggen)

måndag 21 april 2008

Etanolen bra alternativ för oss i Sverige

Agroetanols utbyggnad av anläggningen i Norrköping för framställning av fordonsbränsle försenas på grund av globalt underskott av rostfritt stål! (miljörapporten)

Det var meningen att utbyggnaden som ska öka kapaciteten nästan fyrfaldigt skulle stå klar till hösten, men nu kommer det alltså antagligen bli förseningar.

Etanolen har fått utstå en hel del kritik den senaste tiden och man behöver kanske inte vara molekylärbiolog för att förstå att den industri som bygger sin verksamhet på att pumpa fossilråvara ur jordskorpan har mycket att vinna på att smutskasta alternativ.

Så länge vi vill köra bil och samtidigt minska våra växthusutsläpp ÄR etanolen det smidigaste alternativet just nu.

All bensin som säljs som fordonsbränsle på mackarna har en viss inblandning av etanol i sig. Att öka inblandningsgraden bara med att par procent skulle säkra Sveriges åtagganden enligt Kyoto-protokollet.

I framtiden kommer vi säkert se mer biogas och kanske till och med bränsleceller, men för flytande bränslen finns en färdig och väl fungerande infrastruktur.

Det gör etanolen till det viktigaste vapnet i kampen mot ökningen av växthusgaser i atmosfären.

fredag 18 april 2008

Göran Bolin kan få Stora Teknikpriset

JAg har på min andra blogg, Peace, Love and Capitalism, tidigare skrivit om det fantastiska företaget Climate Well!

Företaget har utvecklat en teknik med vilken man kan lagra termisk energi och ta ut det som antingen värme eller kyla.

Nu läser jag i MiljöRapporten att Climate well's grundare, Göran Bolin, är nominerade till Stora Teknikpriset som tidningen NyTeknik och Vinnova delar ut.

Jag hejar på Göran och främst av ett skäl: Han har lyckats göra det möjligt för människor att faktiskt använda resultatet av hans goda idé.

Det finns TONVIS med kunskap och fiffiga idéer om hur saker och ting kan göras bättre, billigare och mer miljövänligt, men steget från klurig idé till marknadssuccé är ibland väldigt lång.

Vad som krävs är entreprenörskapet. Utan det kommer inga nya miljöförbättrande produkter (eller tjänster för den delen) ut på marknaden.

En bra näringspolitik möjliggör fler succéer. En näringspolitik med mindre krångel, lägre skatter och lättrörligare arbetsmarknad tillåter fler företag att blomstra. En sådan näringspolitik är på samma gång en bra miljöpolitik!

:-)