söndag 17 augusti 2008

Syntetiskt bränsle - en viktig länk till framtiden

Syntetiskt bränsle kanske är en viktig länk för att möjliggöra en omställning från oljan.

Den gigantiska fördelen är att det kan användas omedelbart.

Syntetiskt bränsle framställs av gas. Genom en process som några svenska företag förfinat görs gasen om till ett flytande bränsle som går mycket bra att köra i helt vanliga dieselmotorer.

Inga modifieringar behövs.

Vätgas och bränsleceller i all ära, men med syntetbränsle är det bara att börja tanka. Idag.

Miljövinsterna är enorma.

Partikelnivåerna i avgaserna från syntetiskt bränsle är knappt mätbara och allergi- och cancerframkallande ämnen är så gott som helt borta.

När det gäller växthusgaser kanske många reagerar på att det ofta är fossilgas som används som råvara, men det är ändå mycket bättre än att använda råolja! En livscykelanalys enligt ISO 14040 ger vid handen att koldioxidutsläppen blir upp till 50% mindre än om man kör med vanlig diesel.

Det är en bra början!


Läs också bloggen Miljödebatt om detta...

Inga kommentarer: